Zajęcia przyrodnicze

Dnia 6 listopada 2018 r. zorganizowane zostały dla dzieci uczęszczających do świetlicy zajęcia przyrodnicze z udziałem pana Adama Gatajewskiego – miłośnika ptaków jerzyków, które żyją w naszym sąsiedztwie. Bardzo dużo informacji uzyskaliśmy z pokazu filmu przygotowanego przez naszego gościa.
Usłyszeliśmy wiele ciekawostek dot. tych ptaków, np. to, że jerzyki śpią w locie oraz, że są nielicznym gatunkiem ptaków, które nie siadają na ziemi.
Wszyscy z zainteresowaniem słuchali prowadzącego, a niektórzy zadawali także dodatkowe pytania.Z pewnością dzieci będą potrafiły teraz rozpoznać wygląd i śpiew tych ptaków.

Udostępnij