Aktualności

Szkoła Podstawowa nr 15 oraz PSM Administracja Osiedla Jana III Sobieskiego wspólnie zorganizują dla dzieci w czasie ferii zimowych:

zajęcia w szkole od 12.02-21.02.2018r w godz. od 10.00-14.00

Program zajęć:

  • gry i turnieje w sali gimnastycznej organizowane przez nauczyciela wf (obowiązuje strój sportowy)
  • gra tenisa stołowego (4 stoły) z organizowanymi turniejami – nadzór pedagoga
  • zabawy i konkursy plastyczne w świetlicy szkolnej – prowadzone przez pedagoga w tym konkurs rysunkowy „ Osiedle w oczach dziecka”

Codziennie ciepły posiłek dla dzieci

Dodatkowo w pierwszym tygodniu ferii od 12.-16.02.2018r  w godz. od 10.30-11.30 odbędą się zajęcia taneczne prowadzone przez Firmę Hajdasz (obowiązuje strój i obuwie sportowe)

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 informuje, że po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną ustalono dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

02 i 03 listopada 2017r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
02 maja 2018r. – dzień wolny od zajęć
04 maja 2018r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)
01 czerwca 2018r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 15
im. Jana III Sobieskiego

os. Jana III Sobieskiego 105
60-688 Poznań

tel.: 061 8234 461
tel.: 061 8234 721
fax: 061 8234 461

sp15_poznan@kki.net.pl
sp15@poznan.interklasa.pl

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek
7.00 – 15.00

Przedszkole nr 191 

os. Jana III Sobieskiego 105
60-688 Poznań

tel. kom.: +48 692 533 442

p191@zsp6poznan.pl

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00