Aktualności

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 informuje, że po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną ustalono dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

02 i 03 listopada 2017r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
02 maja 2018r. – dzień wolny od zajęć
04 maja 2018r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)
01 czerwca 2018r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 15
im. Jana III Sobieskiego

os. Jana III Sobieskiego 105
60-688 Poznań

tel.: 061 8234 461
tel.: 061 8234 721
fax: 061 8234 461

sp15_poznan@kki.net.pl
sp15@poznan.interklasa.pl

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek
7.00 – 15.00

Przedszkole nr 191 

os. Jana III Sobieskiego 105
60-688 Poznań

tel. kom.: +48 692 533 442

p191@zsp6poznan.pl

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00