”Najlepszy liściownik”

W grudniu rozstrzygnięty został konkurs klas piątych na:

„Najlepszy liściownik”

W konkursie wzięli wszyscy uczniowie klas 5a, 5b, 5c

1 miejsce zdobyła Antonina Świderska klas Vc

2 miejsce ex aequo Milena Januchta Vc i Olga Nowik Vb

3 miejsce ex aequo Pola Barabasz Va i Milena Olczyk Vb

Uczniowie mieli za zadanie latem zebrać liście konkretnych gatunków drzew oraz je zasuszyć.

Potem wykonać liściownik według własnego pomysłu ,uwzględniając podane wcześniej zasady opisu liści.

Wszystkim zwycięzcom gratuluję

Magdalena Koczorowska

Udostępnij