Wizyta na Uniwersytecie Ekonomicznym

W czwartek 20 lutego br. grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w cyklu wykładów w ramach konkursu ,,Ekonomia drogą do przyszłości”Organizatorem była Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pierwszy wykład przybliżył nam zagadnienia socialmediow i ich wpływu na decyzję, które podejmujemy. Drugi pozwolił nam rozróżnić rolę,,kierownika”i lidera w grupie. Opiekunem grupy była Pani Hanna Troszczynska – nauczyciel wos.

Udostępnij