Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Z książką Ci do twarzy

 

Październik 2020

Biblioteka szkolna Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

 

W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w Bibliotece szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu zorganizowano następujące akcje i konkursy:

 

I. Nauczanie początkowe (klasy I-III)
  1. Konkurs plastyczny: „By czytać się chciało, zrób zakładkę wspaniałą”

Praca plastyczna w dowolnej technice, zakończony wystawą i drobnym upominkiem (dla klas pierwszych) i dyplomem uczestnictwa (dla klas drugich i trzecich).

  1. Konkurs plastyczny „Postać z ulubionej książki”

Praca plastyczna w dowolnej technice zakończona wystawą ( i drobnym upominkiem) oraz dyplomem dla każdego uczestnika.

II. Klasy IV-V
  1. Konkurs ”Ulubiony bohater literacki”

Praca pisemna przedstawiająca ulubionego bohatera literackiego. Konkurs zakończony gazetką i pamiątkową zakładką dla każdego uczestnika oraz oceną polonisty dla najlepszych lub pochwałą za aktywność.

  1. Konkurs na wykonanie plakatu „Z książką mi do twarzy”.

Praca plastyczna w dowolnej technice zakończona wystawą, oceną nauczyciela plastyki oraz pochwałą za aktywność.

III. Klasy IV-VIII
  1. Akcja czytelnicza „Z książką mi do twarzy”.

Polega na wykonaniu i przesłaniu zdjęć indywidualnych, grupowych lub klasowych przedstawiających autorów zdjęć z książką. W planach jest utworzenie z tych zdjęć plakatu lub kalendarza propagującego czytanie.

IV. Klasy VII-VIII
  1. Akcja „Ulep swojego lepieja”

Polega na napisaniu przez uczniów lepieja. Tworzenie tekstów poprzedzi lekcja przeprowadzona przez polonistę wprowadzająca w temat poezji Szymborskiej i gatunku „lepieja” z przykładami. Akcja zakończona wystawą, oceną nauczyciela języka polskiego lub pochwałą za aktywność.

 

W październiku przypada rocznica przyznania Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej. W związku z tym:

  • Przygotowana została gazetka na korytarzu z informacjami na temat poetki;
  • We współpracy z polonistami: w klasach starszych VII i VIII przeprowadzona zostanie lekcja – wykorzystująca prezentację przygotowaną w bibliotece – wprowadzająca w temat poezji Szymborskiej i gatunku „lepieja” z przykładami;
  • Na lekcji lub w formie zadania domowego uczniowie stworzą własne „lepieje” i dostarcza je do biblioteki.

Poniżej zamieszono zdjęcia z regulaminami konkursów w wersji wizualnej. Karty te zostały wywieszone również przed biblioteką oraz na gazetce na parterze (obok gabinetu 106). Pełne regulaminy dostępne są w bibliotece szkolnej.

Udostępnij