Goście w klasie II c

Tuż przed feriami klasa II c miała kilku gości.

Pierwszym z nich była babcia jednej z uczennic, która opowiedziała dzieciom o swoim dzieciństwie oraz o dawnym Poznaniu. Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowieści o przeszłości.

Kolejnym gościem była mama uczennicy klasy II c, która opowiedziała o swojej pracy naukowej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dzieci miały okazję dowiedzieć się jak funkcjonuje ludzki organizm i jak o niego dbać. Chętni uczniowie wzięli udział w kilku eksperymentach. Zaprezentowane wiadomości i materiały zaspokoiły dziecięcą ciekawość.

Udostępnij