„Między nami i kulturami” klasy 4-8

W dniach 12-16 grudnia każda
klasa realizowała zadania związane z wylosowanym wcześniej krajem w ramach konkursu „Między nami i kulturami” oraz Tygodnia
Międzykulturowego. Celem wydarzenia było poznanie tradycji kulturowych państw z całego
świata, wzbogacenie wiedzy, rozbudzenie zainteresowania różnorodnością kulturową świata,
zrozumienie i przejawianie tolerancji wobec ludzi oraz tradycji kulturowych innych państw.
16 grudnia poszczególne klasy przedstawiły swoje dokonania przed jury. Uczniowie
prezentowali obchody Bożego Narodzenia w danym kraju, tradycyjne stroje narodowe,
potrawy, sylwetki znanych postaci czy architekturę. Nie zabrakło muzyki i tańca związanego
z danym państwem. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie, wysiłek i
kreatywność. Przedstawiamy zdjęcia z tego jakże wyjątkowego dnia w naszej szkole.

Konkurs został zorganizowany przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz
Dzieci (UNICEF).

Udostępnij