Najmłodsi poznają figury

W listopadzie grupa czerwona poznała podstawowe figury geometryczne koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt. Zajęcia z zakresu geometrii oparte został o Metodę Dobrego Startu – Marty Bogdanowicz. Podstawą tej metody jest uczenie polisensoryczne.

Przedszkolaki ćwiczył spostrzegawczość i bacznie wyszukiwały kół, kwadratów, prostokątów i trójkątów w swojej sali. Ponadto poznały wierszyki oraz piosenki o każdej figurze i samodzielnie odtwarzały je rysując palcem po tacce z kaszą manną.

Zajęcia z tego zakresu spławiły dzieciom dużo radości, ponieważ okazało się, że ulubione zabawki małych przedszkolaków zawierają wiele elementów w kształcie różnych figur geometrycznych. Podczas zajęć figury posłużyły również jako elementy do: klasyfikacji, nauki kolorów, liczenia oraz wielkości przedmiotu (mały, duży).

Udostępnij