Nauczycielskie Oskary 2023

Od dwóch miesięcy Samorząd Uczniowski podejmował działania zmierzające do wielkiego finału,
który odbył się 1 czerwca. Zebrano nominacje, przeprowadzano głosowanie, policzono głosy, aby 1
czerwca przedstawiciele uczniowskiej braci mogli wręczyć Nauczycielskie Oskary 2023. Uczniowie
dali wyraz swoim sympatiom w dziesięciu oskarowych kategoriach:
1. Debiut Roku – ex aequo Paulina Moussa, Mariusz Podeszwa
2. Sokole Oko – Hanna Troszczyńska
3. Mikrofon Roku – Zbigniew Kegel
4. Oaza Spokoju – Mariusz Podeszwa
5. Top Model – Dominika Jasik
6. Bratnia Dusza – Hanna Troszczyńska
7. Żartowniś Rok – Dariusz Stocki
8. Kosa Roku – Hanna Troszczyńska
9. Mega Magiel – Łucja Świderska
10. Najlepszy z Najlepszych – Przemysław Otuszewski

Zwycięzcom gratulujemy, a SU serdecznie dziękujemy za zaangażowane i poświęcony czas!
Dominika Jasik
Joanna Jankowska

Udostępnij