OGŁOSZENIE WYNIKÓW ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA”

W dniu 12.01.2018 r. na dzieci uczęszczające do świetlicy w sali 108 czekały kolejne emocje.
Tym razem były one związane z ogłoszeniem wyników konkursu plastycznego
o tematyce świątecznej „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”. Konkurs został dzieciom ogłoszony na początku grudnia 2017 r. Zadaniem uczestników, którzy zdecydowali się wziąć w nim udział było wykonanie w domu dowolną techniką i w dowolnym formacie ozdoby choinkowej i przyniesienie jej do świetlicy w wyznaczonym terminie.

Ocenie podlegały:
– pomysłowość (technika, materiały, format),

– dobór techniki do możliwości uczestnika,

– estetyka wykonania,

– dodatkowe atuty ozdoby choinkowej
(elementy związane ze Świętami Bożego Narodzenia).

Kolejny raz wychowawczynie świetlicy miały niełatwe zadanie, gdyż wybór najpiękniejszej ozdoby choinkowej nie był taki oczywisty. Wszystkie prace konkursowe wykonane były estetycznie, a niektóre wręcz zaskoczyły pomysłowym wykonaniem. Po obradach, jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsce ex aequo zajęli:

Jan Rozwadowski kl. III c
Zuzanna Szeffler kl. III e

II miejsce ex aequo zajęły:

Zoya Nowacka kl. III c
Maja Stachowiak kl. III c

III miejsce ex aequo zajęły:

Hanna Dyrda kl. III d
Oliwia Kubiak kl. III c

Gratulujemy!!!

Szczególne słowa uznania należą się Jasiowi, który jako jedyny z chłopców wziął udział
w konkursie, dając w ten sposób pozostałym wzór do naśladowania.

Zwycięzcom wręczono atrakcyjne nagrody, które wzbudziły spore zainteresowanie oraz pamiątkowe dyplomy. Pozostali uczestnicy również otrzymali dyplomy, a także coś na osłodę. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone gromkimi brawami, które jak najbardziej im się należały.

Udostępnij