Pomagamy ptakom

Od połowy grudnia realizujemy projekt edukacyjny pod hasłem: „Pomagamy ptakom”. Głównym jego celem jest uwrażliwienie na los zwierząt. Na przeciw okien przedszkola wysypujemy ziarno, a na krzewach rozwiesiliśmy kolby i kulki ze smalcem i różnymi nasionami oraz słoninę. Miejsce to, które nazwaliśmy ,,ptasią stołówką” jest też bardzo dobrym obserwatorium. Stojąc przy oknie w naszej sali często widzimy sikorki, wróbelki, sroki, ale też i wrony, które są tak silne, że potrafią zerwać z gałązki kulkę w siatce, aby wygodnie zjeść jej zawartość. Poza dokarmianiem poznajemy rolę ptaków w przyrodzie i życiu człowieka, rozpoznajemy je na obrazkach i ilustracjach, wykonujemy na temat głodnych ptaszków prace plastyczne, uczymy się o nich wierszyków i piosenek, utrwalamy o nich wiedzę poprzez przeprowadzanie quizów i rozwiązywanie zagadek. Zaplanowane działania będziemy realizować do połowy marca. Zakończymy je wywieszeniem w pobliżu przedszkola budki lęgowej, która zapewne przyda się ptakom do składania jaj i wylęgania się młodych.

Udostępnij