Praca woźnego omówiona w świetlicy 108

W dniu 8 czerwca 2022 r. Pan Rafał Troszczyński odwiedził świetlicę 108 opowiadając na czym polega jego praca w szkole. Na stanowisku woźnego w szkole nr 15 pracują dwie osoby na dwie różne zmiany. Jedna od godziny 6:00 do godziny 14:00 i druga od godziny 14:00 do godziny 22:00. Woźny ma wiele obowiązków:

 • otwiera i zamyka szkołę,
 • wpuszcza rodziców / petentów do dyrektora szkoły,
 • dzwoni do świetlicy informując, że opiekun ucznia przyszedł po niego,
 • przyjmuje paczki i przesyłki adresowane do kierownika administracyjnego,
 • dzwoni na lekcje i sygnalizuje przerwy,
 • dba o utrzymanie ładu i porządku,
 • odświeża szkołę – malując,
 • skręca meble,
 • kosi trawę na terenie przynależnym do szkoły,
 • wymienia pęknięte rury,
 • zabezpiecza drzewa przed wichurą,
 • przechowuje zgubione przez uczniów rzeczy.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu i stwierdzili, że będą doceniać pracę woźnego, której dotychczas nie zauważali.

Udostępnij