Spotkanie z glacjologiem

We wtorek 14.06 na zaproszenie nauczyciela geografii p. Dominiki Jasik przybył do naszej szkoły wybitny gość – dr Jakub Małecki, który jest glacjologiem na UAM w Poznaniu. Poprowadził on prelekcję dla wszystkich uczniów klas 8 na temat środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki, przybliżył on uczniom podobieństwa i różnice między tymi dwoma obszarami, jak również opowiedział jak wygląda życie na stacji badawczej na Spitsbergenie oraz przedstawił ostatnie wyniki badań, które niestety świadczą o coraz szybszym topnieniu lodu. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali prelekcji i zadawali pytania. Dziękujemy za inspirujące spotkanie!

Dominika Jasik

Udostępnij