Projekt – Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Od stycznia 2019 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Poznaniu uczestniczy w projekcie Elektroniczna Sieć Antysmogowa (ESA) prowadzonym przez NASK Państwowego Instytutu Badawczego. Projekt edukacyjny ma na celu upowszechnianie wiedzy o tym, jak powstaje SMOG, jak wpływa na nasze zdrowie oraz jak zapobiegać zatruciu powietrza.

Na budynku szkoły zamontowany został czujnik zbierający podstawowe dane o aktualnych warunkach pogodowych (temperatura powietrza, jego wilgotność oraz ciśnienie atmosferyczne) oraz informacje o ilości pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. W holu szkoły na ekranie wyświetlane są bieżące wartości składników pogody oraz aktualne dane o stanie powietrza w formie liczbowej i graficznej (uśmiechnięte lub groźne minki). Wracając ze szkoły uczniowie mogą sprawdzić, czy wyjście na plac zabaw lub na spacer w rzeczywistości będzie korzystne dla naszego zdrowia.

Uczniowie będą również uczestniczyć w lekcjach tematycznych mówiących m.in. o przyczynach powstawania smogu oraz o jego skutkach.

” Wbrew obiegowym opiniom to nie przemysł i spaliny samochodów powodują smog. Największym problemem są zwykłe, domowe piece grzewcze, opalane drewnem lub węglem. To tzw. niska emisja, która odpowiada za 52% pyłów zawieszonych PM10 oraz 82% rakotwórczego benzo(a)pirenu w polskim powietrzu. Oznacza to, że kluczem do poprawy sytuacji jest zmiana indywidualnych postaw właścicieli domów, którzy podejmują decyzje o tym w jaki sposób ogrzewają swoje mieszkania”

Projekt ma na celu dotrzeć do młodego obywatela, a przez to trafić także do dorosłych i uświadomić mieszkańców, że ich działania mają bezpośredni wpływ na jakość powietrza w jego mieście. I choć zapewne większość rodzin naszych uczniów mieszka w blokach, to każdy z nich ma rodzinę, czy znajomych, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych. Niestety najczęściej są one ogrzewane własnym piecem poprzez spalanie węgla lub drewna, a często używa się również kominków. Jeśli uda nam się choć w niewielkim stopniu ograniczyć zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy na co dzień, czy nie odniesiemy sukcesu?!?

Udostępnij