Projekt ,,Torba pełna informacji”

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego jest ważmy wydarzeniem w życiu. Często towarzyszy uczniom stres czy zdenerwowanie. Aby pokazać młodym ludziom, że mają już zasób wiadomości, zleciłam im przygotowanie projektu ,,Torba pełna informacji . Przynieśli 10 przedmiotów, które wiązały się z losami wybranej postaci z lektury obowiązkowej, a następnie zaprezentowali je pozostałym uczniom. Napisali także cv oraz list motywacyjny (dla tej postaci). Zachęcam do obejrzenia zdjęć, na których widoczne jest zaangażowanie uczniów z klasy 8b w wykonanie wyznaczonego im zadania.

Beata Kulesza

Udostępnij