Regulamin konkursu BIBLIOTEKA W WIERSZU

Organizator: Ewa Janas (Biblioteka szkolna ZSP 6 w Poznaniu)

Adresat: Uczniowie klas drugich i trzecich ZSP 6 w Poznaniu

Czas trwania: 8 -15 maja 2023 r.

Cele:

A. Doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej w formie wiersza

B. Promowanie działań biblioteki szkolnej

C. Rozwijanie kreatywności u uczniów

D. Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej uczniów

Zadanie konkursowe: Udział w konkursie polega na ułożeniu krótkiego wiersza na temat szkolnej biblioteki. Gotowy utwór należy przepisać starannie na kartkę i podpisać danymi autora: imieniem, nazwiskiem i klasą. Wiersz trzeba dostarczyć do biblioteki szkolnej do 15 maja 2023 roku.

Zakończenie: Utwory zostaną ocenione przez komisję w składzie : Ewa Janas i Agata Szeska. Trzy najlepsze zostaną nagrodzone.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Udostępnij