WIZYTA PANI PSYCHOLOG W ŚWIETLICY 108

W dniu 30 października 2020 r. odwiedziła naszą świetlicę Pani Psycholog Grażyna Matuszewska-Fydrych, która opowiedziała o swojej pracy w szkole m.in. o pomaganiu uczniom, rodzicom uczniów oraz nauczycielom. Uczeń może zgłosić się do Pani psycholog gdy ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami; nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany); w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie. Rodzic może zasięgnąć porady gdy nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania; chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko. Natomiast nauczyciel doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie; szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii. Pani Psycholog przeprowadziła również grupowe zajęcia terapeutyczno-ruchowe, a także opowiedziała nam bajkę terapeutyczną do której uczniowie narysowali obrazki.

Udostępnij