Wyniki Kangur Matematyczny

Na przełomie maja i czerwca br. odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur. W tym roku jego forma i przebieg były inne niż zwykle. Uczniowie naszej szkoły nie spotkali się w salach lekcyjnych, a przed monitorami swoich komputerów. W dniach 2 – 5 czerwca rozwiązywali zadania konkursowe zdalnie – za pośrednictwem platformy Dzwonek.pl. Każdy uczestnik konkursu otrzymał swój indywidualny login i hasło, dzięki czemu mógł przystąpić do rozgrywki w określonym czasie i we właściwej kategorii wiekowej. Konkurs został poprzedzony konkursem próbnym tak, by dzieci miały czas na logowanie, zapoznanie się z formą konkursu i we właściwym terminie mogły przystąpić do Kangura. Dla uczniów wyróżnionych i z wynikiem bardzo dobrym organizator przewidział nagrody, które zostaną wręczone uczniom na zakończenie roku. Gratuluję wszystkim konkursowiczom, życzę dalszych sukcesów i do zobaczenia na Kangurze za rok!

 

Katarzyna Frankowska – szkolny koordynator konkursu.

Udostępnij