Wyniki rekrutacji do Przedszkola nr 191 na Rok Szkolny 2020/2021

Do Przedszkola nr 191 w Poznaniu w Roku Szkolnym 2020/2021 zakwalifikowało się 87 dzieci. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła 70 punktów.

Udostępnij