Zajęcia integracyjne w klasie Vb

W październiku podczas godziny wychowawczej została zorganizowana integracja klasy VB. Na lekcje przyszła Pani Psycholog, która za pomocą gier i zabaw starała się rozwiązać konflikty jakie panują w klasie i stworzyć przyjazne środowisko w którym wszyscy czują się komfortowo i akceptowani. Uczniowie mieli okazję bliżej się poznać i wzmocnić więzi między sobą. Wspólnie rozwiązywali różne zadania, które wymagały od nich współpracy i komunikacji. Część zadań odbywała się w podziale na grupy, co pozwoliło lepiej poznać swoich kolegów i koleżanki. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zabawach i głośno się śmiali. Było to naprawdę super doświadczenie, które przyczyniło się do stworzenia pozytywnej atmosfery w klasie. Zajęcia integracyjne w klasie były bardzo udane – nie tylko zintegrowały grupę, ale także wypromowały w niej tolerancję, empatię i szacunek dla pozostałych. To właśnie dzięki takim lekcjom mamy poczucie, że uczniowie uczą się pracować razem, wspierać i rozumieć potrzeby innych co jest ogromnie ważne w dzisiejszym świecie.

Agnieszka Hałas
Magdalena Szulerowicz

Udostępnij