Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w czasie epidemii
w zgodzie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

 

  1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni w godzinach pracy biblioteki.
  2. Czytelnia jest wyłączona z użytku.
  3. W wypożyczalni może przebywać jednocześnie pięć osób (z wyjątkiem pracowników szkoły).
  4. Przed wejściem do wypożyczalni należy zdezynfekować ręce i nałożyć maseczkę.
  5. Zwracane książki należy odłożyć na miejsce wskazane przez bibliotekarza.
  6. Oddane egzemplarze zostaną wyłączone z użytkowania na dwa dni.
  7. Pomieszczenia będą wietrzone i dezynfekowane według obowiązujących zasad i wytycznych.

 

Udostępnij