Konkurs biblioteczny „Czytanie dla pokoju”

Regulamin konkursu bibliotecznego „Czytanie dla pokoju”

 

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Ewa Janas (Biblioteka szkolna ZSP nr 6 w Poznaniu)

Adresat:

Wszyscy uczniowie klas 4 – 8 ZSP nr 6 w Poznaniu

Czas trwania konkursu:

1 – 31 października 2022 r.

Cele konkursu:

  1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
  2. Promowanie działań biblioteki szkolnej
  3. Propagowanie czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu
  4. Doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej w formie recenzji

Zadanie konkursowe:

W trakcie trwania konkursu uczestnik wypożycza jedną pozycję z listy przygotowanej przez bibliotekarza. Po jej przeczytaniu przygotowuje recenzję książki i przynosi do biblioteki.

Warunki konkursu:

  1. Każdy uczestnik może oddać jedną pracę
  2. Tekst recenzji powinien być napisany samodzielnie
  3. Praca powinna być opisana: imię i nazwisko oraz klasa autora
  4. Recenzja musi być dostarczona do biblioteki do 31 października 2022 r.

Ocena prac konkursowych:

Recenzje będą oceniane przez komisję w składzie: Beata Kulesza, Agata Szeska i Ewa Janas. Przy ocenie komisja będzie brać pod uwagę pomysłowość i oryginalność wypowiedzi oraz poprawność językową. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na gazetce na korytarzu szkolnym oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce: Biblioteka.

 

Lista lektur:

Łukasz Wierzbicki: Dziadek i Niedźwiadek

Renata Piątkowska: Która to Malala?

Beata Ostrowicka: Jest taka historia

Paweł Beręsewicz: Czy wojna jest dla dziewczyn?

Renata Piątkowska: Wszystkie moje mamy

John Boyne: Chłopiec na szczycie góry

Markus Zusak: Złodziejka książek

Joanna Papuzińska: Darowane kreski

 

Przypominam też, że uczestnictwo w konkursie niezależnie od wyniku, skutkuje pochwałą za aktywność.

 

Udostępnij