Jesienne drzewo czytelnicze

Regulamin akcji „Jesienne drzewo czytelnicze”

 

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Ewa Janas (Biblioteka szkolna ZSP nr 6 w Poznaniu)

Adresat:

Wszyscy uczniowie klas 2 -3 ZSP nr 6 w Poznaniu

Czas trwania akcji:

1 października 2022 r. – 30 listopada 2022 r.

Cele akcji:

  1. Propagowanie czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu
  2. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
  3. Promowanie działań biblioteki szkolnej

Zadanie:

W trakcie trwania akcji uczestnik konkursu wypożycza i czyta dowolne książki z biblioteki szkolnej. Zdaje o nich relację bibliotekarzowi, który ma prawo sprawdzić znajomość danej lektury. Za każdą książkę uczestnik otrzymuje liść z papieru, na którym wpisuje swoje nazwisko, klasę oraz tytuł przeczytanej pozycji. Liść ten zostanie umieszczony na tablicy w korytarzu szkolny jako element drzewa czytelniczego.

Nagrody:

Dla sześciu osób, które przeczytają największą liczbę książek, przewidziane są nagrody.

Udostępnij