Świetlicowy konkurs wiedzy o szkole

Dnia 05.06.2017r. w świetlicy klas II i III zorganizowany został konkurs wiedzy o szkole.
Był to pisemny quiz składający się z 15 pytań dot. naszej szkoły. Uczniowie musieli odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

– Jakiego przedmiotu uczy Pani Dyrektor?

– Ile świetlic znajduje się w naszej szkole?

– Jakie kółko zainteresowań prowadzi Pani psycholog?

– Ilu uczniów uczęszcza do naszej szkoły (podane były możliwe odpowiedzi, uczeń musiał wybrać jedną – jego zdaniem prawidłową)

– Podaj nazwisko nauczyciela będącego opiekunem Samorządu Uczniowskiego

– Kto jest patronem naszej szkoły

– Podaj nazwisko nauczyciela prowadzącego dodatkowe zajęcia z piłki ręcznej

Treści, których dotyczyły pytania zostały wcześniej z uczniami omówione podczas zajęć dydaktycznych w świetlicy. Największą wiedzą wykazał się uczeń klasy III b–Dominik Waśkiewicz, który odpowiedział poprawnie na 14 spośród 15 pytań. Wielkie brawa!!!

Udostępnij

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *