Regulamin konkursu plastycznego „Ilustracja do ulubionej baśni”

REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

„Ilustracja do ulubionej baśni”

Zapraszamy do udziału w konkursie bibliotecznym zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych!

Adresat konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III.

Cele konkursu

  • Popularyzacja baśni z różnych zakątków świata
  • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
  • Rozwijanie wrażliwości twórczej
  • Promowanie działań biblioteki szkolnej

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu ilustracji do wybranej baśni. Praca może przedstawiać postać bohatera lub wybraną scenę z książki.

Warunki uczestnictwa w konkursie

  • Każdy uczestnik może oddać jedną pracę
  • Biblioteka nie przyjmuje prac zbiorowych
  • Praca musi być wykonana samodzielnie
  • Technika wykonania pracy jest dowolna przy zachowaniu formatu A4
  • Praca powinna być opisana: imię i nazwisko oraz klasa autora pracy; tytuł baśni z której pochodzi ilustracja

Termin oddawania prac do biblioteki szkolnej

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 31 października 2021 r.

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).

Ocena prac

Przy ocenie komisja będzie brać pod uwagę: sposób ujęcia tematu, walory artystyczne, oryginalność projektu, samodzielność wykonania.

Skład komisji: Ewa Janas, Anna Szutowicz-Irten, Agnieszka Hozakowska.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy przy drzwiach do biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteka.

Organizatorzy: Anna Szutowicz-Irten i Ewa Janas (biblioteka ZSP nr 6 w Poznaniu).

Udostępnij